Cách lập dàn ý cho IELTS Writing task 2

Phạm Tú Anh

Thứ Bảy, 13-07-2024

Lập dàn ý cho bài viết IELTS Writing Task 2 là một bước quan trọng để đảm bảo bài viết của bạn có cấu trúc rõ ràng và logic. Hãy cùng khám phá các bước cụ thể giúp bạn lên kế hoạch bài viết một cách hiệu quả.

1. Hiểu Rõ Đề Bài

Phân Tích Đề Bài

 • Xác định loại đề bài: Đề bài yêu cầu bạn viết loại bài luận nào (thảo luận, quan điểm, nguyên nhân-kết quả)?
 • Xác định từ khóa: Tìm các từ khóa trong đề bài để xác định chủ đề chính và các yêu cầu cụ thể.

Đặt Câu Hỏi

 • Đặt câu hỏi về đề bài: Tự hỏi những câu như "Đề bài yêu cầu gì?", "Các ý chính là gì?", "Mình cần đưa ra bao nhiêu luận điểm?".

2. Lập Dàn Ý Chi Tiết

Mở Bài (Introduction)

 • Giới thiệu chủ đề: Giới thiệu ngắn gọn chủ đề của bài luận.
  • Ví dụ: "In today's world, the increasing number of cars on the roads has become a major concern."
 • Trình bày quan điểm: Đưa ra quan điểm hoặc ý chính của bạn sẽ trình bày trong bài luận.
  • Ví dụ: "This essay will discuss the reasons for the rise in car ownership and suggest some solutions to address this issue."

Thân Bài (Body Paragraphs)

 • Đoạn 1: Ý chính 1: Trình bày ý chính đầu tiên và các ý phụ hỗ trợ liên quan.
  • Câu chủ đề: "One of the main reasons for the increase in car ownership is the convenience and comfort that cars provide."
  • Ý phụ 1: "Cars allow individuals to travel at their own pace and avoid the hassle of public transportation."
  • Ý phụ 2: "For example, commuting by car can save time and provide a more pleasant travel experience."
 • Đoạn 2: Ý chính 2: Trình bày ý chính thứ hai và các ý phụ hỗ trợ liên quan.
  • Câu chủ đề: "Another contributing factor is the lack of efficient and reliable public transportation."
  • Ý phụ 1: "In many cities, public transportation is overcrowded and often delayed."
  • Ý phụ 2: "As a result, people prefer to use their own cars to ensure punctuality and comfort."
 • Đoạn 3: Giải pháp hoặc ý kiến: Đưa ra giải pháp hoặc quan điểm của bạn về vấn đề.
  • Câu chủ đề: "To address the issue of increasing car ownership, several measures can be implemented."
  • Giải pháp 1: "Improving public transportation infrastructure and services can encourage more people to use buses and trains."
  • Giải pháp 2: "Implementing carpooling programs and promoting the use of bicycles can also help reduce the number of cars on the roads."

Kết Luận (Conclusion)

 • Tóm tắt các ý chính: Tóm tắt lại các ý chính đã trình bày trong bài luận.
  • Ví dụ: "In conclusion, the rise in car ownership can be attributed to the convenience and inefficiency of public transportation."
 • Đưa ra kết luận hoặc đề xuất: Đưa ra kết luận cuối cùng hoặc đề xuất của bạn về chủ đề.
  • Ví dụ: "By improving public transportation and encouraging alternative modes of transport, we can reduce the dependency on cars and alleviate traffic congestion."

3. Kiểm Tra và Chỉnh Sửa Dàn Ý

Đảm Bảo Tính Mạch Lạc

 • Kiểm tra sự liên kết giữa các ý: Đảm bảo các ý chính và ý phụ được liên kết mạch lạc và logic.
 • Sử dụng từ nối: Sử dụng các từ nối và cụm từ liên kết để làm cho dàn ý rõ ràng và dễ theo dõi.

Đảm Bảo Tính Đầy Đủ

 • Đáp ứng yêu cầu đề bài: Đảm bảo rằng dàn ý của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài.
 • Phát triển đủ ý: Đảm bảo rằng mỗi ý chính được phát triển đủ ý và có ví dụ cụ thể.

4. Luyện Tập Lập Dàn Ý

Thực Hành Lập Dàn Ý

 • Lập dàn ý theo đề thi thật: Thực hành lập dàn ý cho các đề thi IELTS thật để làm quen với cấu trúc và yêu cầu.
 • Nhờ người khác đánh giá: Nhờ giáo viên hoặc bạn bè đánh giá và đưa ra nhận xét về dàn ý của bạn.

Đọc Các Dàn Ý Mẫu

 • Học từ các dàn ý mẫu: Đọc các dàn ý mẫu đạt điểm cao để học hỏi cách phát triển ý tưởng và tổ chức bài viết.
 • Phân tích cấu trúc và từ vựng: Phân tích cấu trúc và từ vựng được sử dụng trong các dàn ý mẫu.

Lập dàn ý cho bài viết IELTS Writing Task 2 là một bước quan trọng để đảm bảo bài viết của bạn có cấu trúc rõ ràng và logic. Bằng cách áp dụng các bước và chiến lược trên, bạn sẽ cải thiện khả năng lập dàn ý và viết bài luận một cách hiệu quả. Chúc bạn thành công!

Thông Tin Liên Hệ

 • Website: https://ikes.edu.vn
 • Email: support@ieltsikes.com
 • Điện thoại: 0987 829 695
 • Địa chỉ: Tòa 119A Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ưu đãi lên đến 50% toàn bộ khoá học

Các khóa học IELTS IKES luôn cam kết đảm bảo đầu ra cho học viên.

Inbox ngay

Image ADS

Đăng ký test đầu vàomiễn phí và nhận tư vấn

Phù hợp với những bạn không có khả năng học tập trực tiếp tại trung tâm. Cụ thể, học qua hình thức video call / zoom

Nhắn tin IKES qua Facebook
Nhắn tin IKES qua Facebook
Gọi điện liên hệ
Gọi điện liên hệ

Liên hệ IKES qua số hotline FREE: 0987 829 695

IKES có 20+ cơ sở tại miền Bắc
IKES có 20+ cơ sở tại miền Bắc
Image
IKES
Cảm nhận Học viên

Cảm nhận Học viên

Đội ngũ Giảng viên

Đội ngũ Giảng viên

Liên hệ

Liên hệ

Mess